logo_300x200_nouCENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ PRIMA SCOOL BUZĂU organizează cursuri de maistru mecanic auto cu durata de 9 săptămâni.

Descrierea ocupaţiei:
  • Organizează, coordonează, monitorizează şi evaluează activităţi de verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea să-şi menţină parametrii constructivi şi funcţionali şi să se încadreze în normele tehnice;
  • Coordonează service-uri;
  • Acordă asistenţă tehnică la repararea autovehiculelor;
  • Efectuează inspecţiile tehnice – autovehicule.
Descrierea cursului:

Durata cursului: 9 săptămâni
Specificul cursului: specializare
Condiţii de înscriere: absolvent liceu cu/fără diplomă de bacalaureat
Acte necesare pentru înscriere:

  • copie BI/CI;
  • copie certificat de naştere/căsătorie;
  • copie acte de studii;
  • adeverinţă medicală de la medicul de familie.

După finalizarea cursurilor se obţine certificatul de absolvire recunoscut de M.M.F.P.S. şi M.E.C.I. Absolvenţii vor beneficia de toate drepturile legale privind încadrarea în muncă, înscrisuri în cartea de muncă şi salarizare conform nivelului de calificare.

certificat_absolvire