1. ATESTAT PERSOANĂ DESEMNATĂ SĂ CONDUCĂ PERMANENT ŞI EFECTIV ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER/ MANAGER TRANSPORT
 2. Acte necesare:
  – copie xerox act identitate şi diplomă de studii;
  – fişă tip de înscriere – Descarcă;
  – aviz medical;
  – cazier.

 3. CONSILIER DE SIGURANŢĂ
 4. Acte necesare:
  – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
  – fişă de înscriere – Descarcă;
  – aviz medical;
  – cazier.

 5. ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI GENERALE PERICULOASE (COLETE)
 6. Acte necesare:
  – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
  – fişă tip de înscriere – Descarcă.

 7. ATESTAT ŞOFERI MĂRFURI PERICULOASE ÎN CISTERNE
 8. Acte necesare:
  – copie carte identitate şi permis de conducere;
  – fişă de înscriere – Descarcă.

 9. ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE (C.P.C.)
 10. Acte necesare:
  – copii xerox act identitate şi permis de conducere;
  – fișă tip înscriere – Descarcă.

 11. ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)
 12. Acte necesare:
  – copii xerox act identitate şi permis de conducere;
  – fişă tip înscriere – Descarcă.

 13. ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.C.)
 14. Acte necesare:
  – copii xerox act identitate şi permis de conducere;
  – fişă tip înscriere – Descarcă.

 15. ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (CPI)
 16. Acte necesare:
  – copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
  – fişă tip înscriere – Descarcă.

 17. ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE MARFĂ (CPI)
 18. Acte necesare:
  – copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
  – fişă tip înscriere – Descarcă.

 19. ATESTAT TAXI
 20. Acte dosar:
  – fişă tip înscriere – Descarcă;
  – fişă medicală eliberată de o unitate din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  – aviz psihologic;
  – cazier judiciar;
  – copii xerox: diplomă studii, permis conducere, act identitate;
  – cazierul auto;

 21. ATESTARE PROFESORI DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ
 22. Acte necesare:
  – fişă tip înscriere – Descarcă;
  – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
  – act studii legalizat pentru autorizare;
  – aviz medical;
  – aviz psihologic;
  – certificat de cazier judiciar;
  – cazierul auto.

 23. ATESTARE INSTRUCTORI DE CONDUCERE AUTO
 24. Acte necesare:
  – fişă tip înscriere – Descarcă;
  – copie xerox act identitate şi permis de conducere;
  – act studii legalizat pentru autorizare;
  – aviz medical;
  – aviz psihologic;
  – certificat de cazier judiciar;
  – cazier auto.