Descrierea ocupaţiei:

logo_300x200_cursuriOperatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice.
În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic
 • gestionează suporţii electronici de date
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
 • salvează periodic datelor introduse
 • restaurează la nevoie datele salvate
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Competenţe profesionale:
 1. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 2. Organizarea activităţii proprii
 3. Utilizarea echipamentelor periferice
 4. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
 5. Introducerea datelor
 6. Prelucrarea datelor
 7. Transpunerea datelor pe suport