-cod COR 242401

-durată curs : 2 săptămâni (60 ore)

-prețul cursului : 380 lei

Descrierea ocupaţiei:

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Competenţe profesionale:
  1. Pregătirea formării
  2. Realizarea activităţilor de formare
  3. Evaluarea participanţilor la formare
  4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
  5. Marketing-ul formării
  6. Proiectarea programelor de formare
  7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
  8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

-înscriere:aici

 

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax: 0238.721.779

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Formare profesionala

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com