INSTITUTUL DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN TRANSPORTURI RUTIERE „PRIMA SCOOL”

Autorizat de Ministerul Transporturilor, Institutul „PRIMA SCOOL” asigură pregătirea în vederea atestării sau avizării pentru desfășurarea următoarelor activități:

ATESTAT  MANAGER TRANSPORT MARFĂ / PERSOANE

Condiții:
– studii: învățământ obligatoriu;

Acte necesare:
– copie xerox act identitate şi diplomă de studii;
– fişă tip de înscriere (la centrul de formare);
– aviz medical;
– cazier.

Durata cursului: 10 zile lucrătoare
Prețul cursului: 450 lei
Prețul cursului Marfă + Persoane: 650 lei

 • ATESTAT CONSILIER DE SIGURANŢĂ

Condiţii:
– minim liceul, cu diplomă de bacalaureat

Acte necesare:
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă de înscriere (la centrul de formare);
– aviz medical;
– cazier.

Durata cursului: 5 zile (30 ore)
Prețul cursului: 400 lei
Preț Consilier de siguranță + Șofer colete + Șofer cisterne: 550 lei

 • ATESTAT ŞOFER MĂRFURI GENERALE PERICULOASE (COLETE)

Condiţii:
– vârsta minimă 20 ani;
– apt medical şi psihologic.

Acte necesare:
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip de înscriere (la centrul de formare).

Durata cursului: 5 zile (30 ore)
Prețul cursului: 300 lei

Prețul cursului Colete + Cisterne: 350 lei

 • ATESTAT ŞOFER MĂRFURI PERICULOASE ÎN CISTERNE

Condiţii:

– vârsta minimă 20 ani;
– apt medical și psihologic;

Acte necesare:
– copie carte identitate şi permis de conducere;
– fişă de înscriere (la centrul de formare).

Durata cursului: 5 zile (30 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului Colete + Cisterne: 350 lei

 • ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE (C.P.C.)

Condiţii:
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C și CE, obținut înainte de septembrie 2009

Acte necesare:
– copii xerox act identitate şi permis de conducere;
– fișă tip înscriere (la centrul de formare).

Durata cursului: 5 zile (35 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului CPC Marfă + CPC Persoane: 310 lei

 • ATESTAT CONDUCĂTOR  AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE AVÂND MASE ŞI/SAU DIMENSIUNI DEPĂŞITE (AGABARITICE)

Condiţii:
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria C+CE

Acte necesare:
– copii xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere (la centrul de formare).

Durata cursului: 5 zile (30 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului CPC Marfă + Agabaritic: 310 lei

 • ATESTAT CONDUCĂTOR  AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (C.P.C.)

Condiţii:
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D sau D1, obţinut înaintea datei de 09.09.2008.

Acte necesare:
– copii xerox act identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere.

Durata cursului: 5 zile (35 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului CPC Marfă + CPC Persoane: 310 lei

 • ATESTAT CONDUCĂTOR  AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE (CPI)

Condiţii:
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.

Acte necesare:
– copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere (la unitatea de învățământ).

Durata cursului: 5 zile (35 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului CPI Marfă + CPI Persoane: 450 lei

 • ATESTAT CONDUCĂTOR  AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE MARFĂ (CPI)

Condiţii:
– conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C sau C1, obţinut după data de 09.09.2009.

Acte necesare:
– copie xerox carte identitate şi permis de conducere;
– fişă tip înscriere (la unitatea de învățământ).

Durata cursului: 5 zile (35 ore)
Prețul cursului: 250 lei
Prețul cursului CPI Marfă + CPI Persoane: 450 lei

 • ATESTAT TAXI

Condiţii autorizare:
– vârsta minimă: 21 ani;
– minim 2 ani vechime categoria B.

Acte dosar:
– fişă tip înscriere;
– fişă medicală eliberată de o unitate din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– aviz psihologic;
– cazier judiciar;
– copii xerox: diplomă studii, permis conducere, act identitate;
– cazierul auto;

Prețul cursului:
– Atestat șofer taxi: 250 lei
– Viză taxi (la 5 ani) – 150 lei

 • ATESTARE PROFESOR DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ

Condiţii:
– diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic;
– vârsta minimă 25 ani;
– să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
– să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.

Acte necesare:
– fişă tip înscriere (la centrul de formare);
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– act studii legalizat pentru autorizare;
– aviz medical;
– aviz psihologic;
– certificat de cazier judiciar;
– cazierul auto.

Durata cursului: 15 zile lucrătoare.
Prețul cursului: 500 lei

Perfecționare profesori de legislație rutieră – la 5 ani
Durată perfecționare: 5 zile lucrătoare
Prețul cursului de perfecționare: 250 lei

 • ATESTARE INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO

Condiţii:
– diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto;
– vârsta minima 25 ani;
– să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
– să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.

Acte necesare:
– fişă tip înscriere (la centrul de formare);
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– act studii legalizat pentru autorizare;
– aviz medical;
– aviz psihologic;
– certificat de cazier judiciar;
– cazier auto.

Durata cursului: 20 zile lucrătoare
Prețul cursului: 600 lei

Reînnoire curs instructori de conducere auto – la 5 ani
Durată curs reînnoire: 5 zile lucrătoare.
Prețul cursului de reînnoire: 300 lei
Preț extindere: 200 lei/categorie

Prețurile includ materialele didactice, suporturile de curs și taxa de examinare.