Competențe profesionale:
  1. Coordonează aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de urgență;
  2. Coordonează aplicarea normelor de protecție a mediului;
  3. Coordonează asigurarea calității lucrărilor executate;
  4. Coordonează întreținerea echipamentelor de lucru;
  5. Planifică și raportează activitatea de la punctul de lucru;
  6. Organizează condițiile de desfășurare a activității formațiunilor de lucru;
  7. Gestionează stocurile de resurse materiale;
  8. Coordonează formarea profesională și gestionarea performanței echipei;

Durata cursului: 10 săptămâni (pregătire teoretică și practică)

Specificul cursului: specializare

Condiții de înscriere:

– absolvent de liceu cu/fără diplomă de bacalaureat;

– documente prin care să se demonstreze experiența în construcții;

– adeverință medicală de la medicul de familie;