-cod COR 613003

-durată curs : 5 săptămâni (160 ore)

-prețul cursului : 680 lei

Descrierea ocupaţiei:

Ocupaţia se aplică lucrătorilor din cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor
care se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante
tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării
animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.
Ocupaţia presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi
întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare,
producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.
În domeniul zootehnic ocupaţia presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile
biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea
diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi
menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor.
O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime
şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.
Capacitatea de efort fizic, de organizare a activităţii în funcţie de condiţiile climatice
nefavorabile specifice fiecărui anotimp şi a lucrului în spaţiu deschis reprezintă câteva
aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol.
Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în
zootehnie şi a executanţilor de lucrări agricole mecanizate şi manuale în câmp, cât şi relaţii de
subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.

Competente profesionale:
 1. Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a
  diferitelor culturi de câmp şi furajere.
 2. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale
 3. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
 4. Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
 5. Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de
  câmp şi furajere
 6. Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea
  culturilor de câmp şi furajelor
 7. Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de
  animale
 8. Popularea adăposturilor
 9. Îngrijirea animalelor de reproducţie
 10. Îngrijirea animalelor gestante
 11. Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare
 12. Îngrijirea animalelor de producţii

-înscriere:aici

 

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax: 0238.721.779

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Formare profesionala

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com