Conducerea unui autovehicul este o activitate complexă, dinamică, ce presupune existența unor aptitudini specifice solicitărilor acesteia , fiind necesară asigurarea unor criterii psihologice minimale, de aici și importanța care se acordă unui examen psihologic auto. Caracteristicile activității de conducere auto diferă în funcție de felul transportului și tipul de autovehicul.

Testul psihologic pentru obținerea permisului auto va urmării prezența la nivel de admisibilitate a capacitaților cognitive, psihomotorii, de reglare și autoreglare, precum și a trăsăturilor de personalitate necesare formării și consolidării comportamentului specific activității de conducere auto.

Sunt evaluate în acest sens: calitățile perceptive și ale atenției (precizie, eficiență, concentrare, mobilitate, distributivitate), memoria imediată, nivelul abilităților psiho-motorii (timp de reacție, vigilență, autocontrol, capacitate de invățare motorie, rezistență la factori perturbatori, nivel global de performanță), atitudinea față de risc, echilibrul emoțional și nivelul de rezistență  la stres .