Condiţii:
– diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto;
– vârsta minima 25 ani;
– să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani;
– să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool.

Acte necesare:
– fişă tip înscriere (la centrul de formare);
– copie xerox act identitate şi permis de conducere;
– act studii legalizat pentru autorizare;
– aviz medical;
– aviz psihologic;
– certificat de cazier judiciar;
– cazier auto.

Durata cursului: 20 zile lucrătoare
Prețul cursului: 600 lei

Reînnoire curs instructori de conducere auto – la 5 ani
Durată curs reînnoire: 5 zile lucrătoare.
Prețul cursului de reînnoire: 300 lei
Preț extindere: 200 lei/categorie

-înscriere:aici

Contact :
CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU
Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău
Cod Poștal: 120218
Tel / Fax: 0238/721.779
Mobil : 0743.602.384
E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com