Termeni și condiții de utilizare a site-ului

cursuriprimascool.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

cursuriprimascool.ro este site-ul oficial al firmei CFC Prima Scool , România , Buzău pentru asigurarea unei mai mari transparențe și a unei mai bune înțelegeri a activităților acestuia.

Accesul și utilizarea site-ului cursuriprimascool.ro  (denumit în continuare “site”) se face în termenii și condițiile de mai jos.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul cursuriprimascool.ro  pune la dispoziția utilizatorilor informații, acte normative și știri referitoare la activitatea firmei CFC Prima Scool , România , Buzău.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Firma CFC Prima Scool , România , Buzău întreține acest site pentru a asigura accesul liber la informații de interes public privind activitățile firmei . Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, administratorul va încerca în cel mai scurt timp remedierea acestora.

Informația oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată, ca rezultat al necesității îndeplinirii de către firma CFC Prima Scool , România , Buzău a obligațiilor de protecție a informațiilor confidențiale de natură să afecteze interesele sau activitatea firmei;
 • conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora firma CFC Prima Scool , România , Buzău nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate. Firma CFC Prima Scool , România , Buzău își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
  • sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
  • nu oferă o securitate adecvată;
  • conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele și actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Deși depunem toate eforturile pentru ca site-ul să fie disponibil permanent, sunt necesare operațiuni de întreținere de rutină. Prin urmare, nu garantăm disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcționalitate.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației firmei CFC Prima Scool , România , Buzău de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile impuse de lege.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului;
 • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii vor accepta următoarele condiții:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul și nici să încarce sau să pună la dispoziție fișiere conținând date eronate sau viruși, prin niciun fel de metodă;
 • să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

Este interzis să utilizați site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI

Firma CFC Prima Scool , România , Buzău își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului. De asemenea, firma CFC Prima Scool , România , Buzău își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

CONDIŢII DE FOLOSIRE A INFORMAŢIILOR DE PE SITE

Puteți prelua, citi sau imprima orice informație de pe acest site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținute în orice informație pe care o preluați de pe site. Totuși, nu aveți dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a firma CFC Prima Scool , România , Buzău.

De asemenea, trebuie să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

LEGISLAŢIE

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.