-cod NC 8332.2.2

-durată curs : 20 săptămâni (720 ore)

-prețul cursului : 880 lei

Descrierea ocupaţiei:

Maşinistul pentru utilaje de cale şi terasamente este muncitorul care foloseşte sau serveşte (conduce, amplasează, manevrează, supraveghează, întreţine, repară) în mod permanent instalaţii, agregate şi utilaje fixe sau mobile cu ajutorul cărora se execută lucrări de terasamente şi lucrări de construcţie, întreţinere şi reparare a căii ferate.

Competenţe profesionale:
  1. Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice
  2. Exploatarea transmisiilor şi mecanismelor de acţionare ale maşinilor şi utilajelor
  3. Exploatarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor şi agregatelor pentru lucrări de terasamente
  4. Exploatarea şi întreţinerea utilajelor pentru mecanizarea uşoară a lucrărilor de cale
  5. Exploatarea şi întreţinerea utilajelor pentru mecanizarea grea a lucrărilor de cale
  6. Organizarea activităţii în unităţile de exploatare, întreţinere şi reparare a utilajelor pentru terasamente
  7. Organizarea activităţii în unităţile de exploatare, întreţinere şi reparare a utilajelor de cale.

-înscriere :  aici

 

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax: 0238.721.779

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Formare profesionala

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com