-cod COR 721424

-durată curs : 6 săptămâni (240 ore)

-prețul cursului : 380 lei

Descrierea ocupaţiei:

Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite.
Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare.
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerea utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie.
Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor.
În afară de aceste operaţii de bază, lăcătuşul mecanic execută şi asamblarea pieselor prin şuruburi, nituri şi pregătirea asamblării prin sudură şi eventual executarea unor suduri mai simple.

Competenţe profesionale:
  1. Executarea operaţiilor de tăiere-debitare
  2. Executarea operaţiilor de găurire-filetare
  3. Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare
  4. Executarea operaţiilor de îndoire
  5. Executarea operaţiilor de ajustare
  6. Executarea operaţiilor de montaj

-înscriere: aici

 

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax: 0238.721.779

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Formare profesionala

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com