Nou !!!!

Prin excepţie de la vârsta minimă de 21 ani, permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C şi CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului naţional pentru atestarea valabilităţii categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezenţa instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deţinerea unui CPI.

  • legislație rutieră:350 lei;
  • aviz psihologic:  clinica din incinta sediului firmei Prima Scool;
  • fișa medicală:  clinica din incinta sediului firmei Prima Scool;
  • materiale de pregătire gratuite;
  • programul cursurilor teoretice :8,00-20,00;
  • Categoria C: 2100 lei(preturile includ toate orele de instruire practică , prevăzute în programa de învățământ); preț ora suplimentară cat. C – 235 lei/ședință ;
  • Categoria CE: 1200 lei(preturile includ toate orele de instruire practică , prevăzute în programa de învățământ); preț ora suplimentară cat. CE – 235 lei/ședință ;
  • Categoriile C + CE: 3000 lei(preturile includ toate orele de instruire practică ,prevăzute în programa de învățământ).

La înscriere cursanții primesc gratuit materiale pentru învățare ;

Cursurile se pot achita în rate;

Pentru efectuarea mai multor categorii simultan , se acordă reduceri de preț .

Prețurile se pot negocia în anumite condiții !

Acte înscriere:
Pentru a se înscrie la un curs de obținere a permisului auto, candidatul trebuie să prezinte:
• copie a actului de identitate (se efectuează la sediul școlii);
• copie a permisului de conducere (dacă este cazul);
• avizul psihologic (se efectuează în laboratorul școlii);
• fișa medicală –  clinica din incinta sediului firmei Prima Scool (program marți și joi între orele 12,00-15,00 , cu antecedentele medicale de la medicul de familie);
• cazierul judiciar pentru susținerea probei teoretice – de la sediul Poliției județene;
• fișa de școlarizare – se întocmește la sediul școlii;
• cerere de înscriere– se întocmește la sediul școlii;

-înscriere:   aici

 

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax:  0238721779
Mobil :  0743602384

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Scoala de soferi

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com